KMO-Portefeuille

Gebruikmaken van de KMO-Portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor een ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van een onderneming verbeteren. Bij TCOG kan u beroep doen op de kmo-portefeuille voor opleidingen.

 

Hier vindt u een overzicht van de opleidingen die u als klant bij TCOG kunt volgen.

 

Wilt u de kmo-portefeuille inzetten binnen uw bedrijf? Als u nog niet eerder een subsidieaanvraag heeft gedaan, moet u uw onderneming eerst registreren.

 

Wanneer moet een aanvraag worden ingediend?

U kan uw subsidie aanvragen wanneer u een overeenkomst hebt ondertekend bij uw dienstverlener. Let wel, u moet ook alle eventuele voorafgaande procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen. Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van deze 14 dagen nadat de prestaties van start zijn gegaan.

 

Heb ik een factuur nodig om een subsidie aan te vragen?

U vraagt uw subsidie aan op basis van de overeenkomst met uw dienstverlener. Hiervoor heeft u geen factuur nodig. De kmo-portefeuille of de financieel beheerder Sodexo levert geen facturen, noch betalingsbewijzen af. U kunt een print van uw online projectdetail gebruiken bij de boekhoudkundige verwerking.

 

Wat is het verschil tussen storten en betalen?

  • Storten: U stort uw eigen inbreng (70% van het projectbedrag) in de kmo-portefeuille door de storting op het rekeningnummer van Sodexo.
  • Betalen: U betaalt de factuur van de dienstverlener via de kmo-portefeuille.

Het is de taak van de kmo om de opdracht tot betalen te geven via de kmo-portefeuille, het Agentschap Innoveren & Ondernemen doet dit niet automatisch. Via de kmo-portefeuille gebruikt u zowel de eigen inbreng als het subsidiegedeelte voor de betaling van de factuur. U vindt de stortingsgegevens terug in de automatisch verzonden mail na uw subsidieaanvraag of op de kmo-portefeuille via de knop ‘storten’.

 

Wat gebeurt er wanneer ik het eigen aandeel niet tijdig stort of geen correcte mededeling/bedrag gebruik?

Binnen de 30 kalenderdagen na uw subsidieaanvraag moet het eigen aandeel op de rekening van Sodexo staan. Gebruik steeds de volledige en juiste gegevens voor de storting. Omdat de subsidieaanvraag automatisch verloopt, zal uw storting bij een verkeerd bedrag of een verkeerde mededeling niet aanvaard worden en automatisch worden teruggestort. Bij een laattijdige storting wordt uw subsidieaanvraag dan ook automatisch geannuleerd.

 

Werd uw storting geannuleerd, dan kunt u een nieuwe subsidieaanvraag doen voor hetzelfde project indien de prestaties nog geen 14 kalenderdagen geleden gestart zijn. Zijn de prestaties meer dan 14 kalenderdagen geleden gestart, dan kan u geen nieuwe subsidieaanvraag meer doen voor deze opleiding of dit advies.

 

Wanneer geef ik via de kmo-portefeuille de opdracht tot het betalen van mijn dienstverlener?

U betaalt uw dienstverlener nadat u de factuur van de opleiding hebt ontvangen. Het is mogelijk om via de kmo-portefeuille meerdere betalingen te doen. Houd er rekening mee dat nadat u de opdracht tot betaling hebt gegeven, het 14 dagen kan duren voor het geld op de rekening van uw dienstverlener staat.

 

Opgelet! Een project wordt automatisch afgesloten op 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin u uw subsidie hebt aangevraagd. Na deze datum kan u dus geen betalingen meer verrichten voor dat project.

 

Is de steun ontvangen in het kader van de kmo-portefeuille vrijgesteld van belastingen?

De steun in het kader van de kmo-portefeuille is niet vrijgesteld van belastingen. In toepassing van de wet van 23/12/2005 betreffende het generatiepact zijn enkel de subsidies met betrekking tot investeringen (zoals ecologiepremie, …) vrijgesteld in de vennootschapsbelastingen.

 

Voor meer informatie aangaande de kmo-portefeuille kan u terecht op de website van VLAIO.

 

Overzicht lesgevers

Graag weten wie onze lesgevers zijn? Download hier een overzicht van onze lesgevers en hun competenties.